Kan jag överlåta mitt mobilabonnemang?

De flesta mobiloperatörer tillåter att du överlåter ditt mobilabonnemang utan problem. På så sätt kan du ge bort ditt mobilabonnemang till någon annan trots att bindningstiden inte har gått ut. Du kan till exempel överlåta ditt mobilabonnemang till en familjemedlem eller en kompis.

Om du överlåter ett mobilabonnemang så överlåter du det med samma regler som du själv har. Kostnaden för överlåtelsen varierar från operatör till operatör. Vissa tar ut en avgift på några hundra kronor medan andra erbjuder gratis överlåtelse. Det bästa är att fråga kundtjänsten hur en överlåtelse fungerar hos just din operatör, eller läsa på dennes hemsida.

Hur överlåter jag ett mobilabonnemang?

För att överlåta ditt mobilabonnemang måste du kontakta kundtjänsten för att meddela vem du vill överlåta det till. Ibland kan överlåtelsen ske direkt över telefon. De flesta operatörer vill dock även ha kontakt med den person som abonnemanget ska överlåtas till. Därför är det vanligt att en blankett ska fyllas i och skickas in.

Överlåtelseblanketten ska fyllas i av såväl den som överlåter abonnemanget som den som ska överta det. På så sätt sker ett säkert byte där operatören är säker på att båda parter är med på noterna. Överlåtelseblanketten är enkel att fylla i och ofta kan du till och med signera den online med hjälp av ditt BankID. På så sätt slipper du skicka in en fysisk pappersblankett. Om den som ska överta abonnemang inte har något BankID kan överlåtelsen oftast inte ske över internet. Istället måste då en fysisk blankett skickas in.

Om din operatör har en egen butik kan du också gå in dit med personen som ska överta abonnemanget. Då kan ni ofta ordna med överlåtelsen direkt i butiken.

Detta ingår i abonnemangsöverlåtelsen

När du överlåter ett abonnemang så ingår allt som du själv haft i det. Den som övertar abonnemanget kommer alltså att överta samma mängd samtal, sms, mms och surf som du själv haft. Dessutom övertas såväl bindningstiden som uppsägningstiden. Att överlåta ett abonnemang är alltså perfekt om du har en bindningstid som du inte vill säga upp. Om det är åtta månader kvar av bindningstiden när abonnemanget överlåts så kommer den övertagande personen att få åtta månaders bindningstid på sitt abonnemang.

Vid överlåtelse av ett abonnemang kär det viktigt att kolla upp vad som händer med alla rabatter och separata tjänster. Olika operatörer kan nämligen ha olika regler angående om de ska följa med i bytet eller inte. Det vanligaste är dock att de ska följa med, så se till att kolla efter bytet så att det blev korrekt utfört. Det kan vara bra att prata med mobiloperatörens kundtjänst innan bytet för att se över avtal och abonnemang. Då vet övertagaren exakt vad denne kommer att få ta över.

Alla abonnemang går inte att överlåta

Det är inte alla abonnemang som går att överlåta. Vissa operatörer tillåter nämligen inte överlåtelse av abonnemang. Det gäller framförallt för mindre mobiloperatörer. Hos de större brukar det dock inte vara några problem. Du kan inte heller överlåta abonnemang som du enbart har haft i en kort tid. Det brukar finnas en regel att du måste ha haft mobilabonnemanget i minst 30 dagar innan du kan överlåta det.

Det går dessutom inte att överlåta ett abonnemang som saknar bindningstid eller där bindningstiden redan har gått ut. I så fall måste du istället säga upp och avsluta abonnemanget och den som vill överta det får istället teckna ett eget abonnemang.

Dessa abonnemang går att överlåta

Om din operatör tillåter överlåtelse så står det klart och tydligt på deras hemsida. Hos de operatörer som tillåter överlåtelse av mobilabonnemang kan du överlåta de flesta av dem. Det inkluderar såväl privatabonnemang som företagsabonnemang. Det är dessutom ofta möjligt att överlåta abonnemang från avlidna personer då abonnemanget utgör en del av dödsbot.

Hur lång tid tar det att överlåta ett mobilabonnemang?

Att överlåta ett abonnemang går ofta relativt fort. Så snart överlåtelseblanketten har skickats in kan mobiloperatören påbörja arbetet med att flytta över det. Det är dock några saker som först måste fixas.

Mobiloperatören tar till exempel en kreditupplysning på den person som abonnemanget ska överlåtas till. Detta för att säkerställa att hen klarar av att betala abonnemanget varje månad och inte har tidigare betalningsanmärkningar. Så snart kreditupplysningen är genomförd kan dock abonnemanget överlåtas.

Vid överlåtelsen flyttas såväl abonnemanget som telefonnumret. Snabbast går överlåtelsen om du skickar in blanketten online med ditt BankID. Då kommer den nämligen in direkt till operatören. Vanligtvis tar det därefter bara några dagar innan överlåtelsen är godkänd och genomförd. Operatören brukar då skicka ut ett mejl eller sms om detta.

Vilka krav finns på den som tar över ett mobilabonnemang?

Det finns en del krav på den person som ska överta mobilabonnemanget. Till att börja med måste personen vara 18 år, myndig och folkbokförd i Sverige.

När abonnemanget övertas så övertas även betalningsansvaret och alla de villkor som finns i avtalet. Därför tas alltid en kreditupplysning på personen som ska överta abonnemanget. Då kollar operatören att personen i fråga inte har en massa betalningsanmärkningar. De flesta mobiloperatörer accepterar nämligen inte att personer med betalningsanmärkningar tecknar abonnemang hos dem.

Att överlåta ett abonnemang är alltså inte en lösning på problemet att övertagaren har betalningsanmärkningar och därmed inte får teckna ett eget abonnemang.

Fördelar med att överlåta ditt mobilabonnemang

Det finns många fördelar med att överlåta ditt mobilabonnemang till en annan person. Det kan därför vara en bra möjlighet att undersöka om du inte längre vill ha det kvar, samtidigt som du fortfarande har en lång bindningstid. En av fördelarna är just att du slipper bindningstiden eftersom att du ger bort den. Annars hade du antingen behövt ha kvar abonnemanget bindningstiden ut, eller sagt upp det och betalat en dyr slutfaktura.

En annan fördel med att överlåta ditt abonnemang är att du fritt kan välja ett nytt utan att behöva betala för två stycken. Kanske har du valt ett för dyrt abonnemang med mer samtal och surf än du gör av med. Genom att överlåta abonnemanget kan du välja eller billigare abonnemang.

Det är också vanligt att man vill överlåta sitt abonnemang om man flyttar. Om du flyttar inom landet kanske din operatörs täckning inte når dig och om du flyttar utomlands har du inte längre någon användning för ditt abonnemang.

Det finns även fördelar för den som abonnemanget överlåts till. Ett abonnemang har ofta förmånliga priser för såväl samtal som surf. Därmed kommer övertagaren att kunna spara mycket pengar. Dessutom slipper övertagaren binda upp sig till en allt för lång bindningstid då en överlåtelse ofta sker med en kortare bindningstid kvar än i det ursprungliga avtalet, detta då överlåtaren redan har använt en del av bindningstiden själv.

Visa kommentarerDölj kommentarer

Lämna en kommentar