Vad är skillnaden mellan 3G, 4G och 5G?

I Sverige finns det olika generationers mobilnät. Det är just generation som G:et står för i 3G, 4G och 5G. De svenska mobiloperatörerna har samarbetat för att bygga ut och förbättra de mobilnät som finns i Sverige. Det är nämligen kostsamt att underhålla och förnya dem. Därmed finns det olika mobiloperatörer som delar på samma täckning.

Men vad är egentligen 3G, 4G och 5G och vad är det för skillnad mellan dessa.

Olika mobilgenerationer i Sverige

De olika näten innebär alltså olika generationer av mobilnät. De olika generationerna är olika gamla och de nyare har bättre kapacitet, snabbare hastighet och större täckning. Det är inte så konstigt med tanke på att varje ny generation av mobilnät är en förbättring av den förgående generationen.

Idag använder nästan alla svenskar sin mobil, ofta flera timmar per dag. Du ringer, sms:ar, surfar, spelar och gör helt enkelt det mesta i mobilen. Därmed är det inte konstigt att nyare och bättre mobilnät hela tiden krävs för alla dessa aktiviteter som kräver hög kapacitet. Låt oss kika på vad varje generation av mobilnätet innebär.

Om 3G – bäst täckning i landet

3G var inte den första generationen av mobilnät, 2G hann nämligen före. 3G är däremot den generation som gjorde det möjligt för dig att surfa i mobilen. Innan dess kunde du bara ringa och sms:a. 3G revolutionerade helt enkelt mobilkommunikationen. 3G har en relativt hög kapacitet och bra hastighet. Det är ett av de äldsta mobilnäten och därmed även det som har bäst utbyggnad. 3G har helt enkelt bäst täckning runt om i Sverige.

3G är bra för:

  • Mobilkommunikation
  • Surf på nätet
  • Bäst täckning i landet

Med en explosion av mobilanvändare i vår högteknologiska värld är det dock inte alltid 3G nätet levererar den kapacitet som krävs. När allt för många använder allt för mycket data samtidigt så klarar 3G-nätet inte av att hänga med. Därför krävs det en utbyggnad av mobilnätet, allt för att kommunikationen mellan mobiler inte ska bli för långsam.

Om 4G – ny teknologi

Efter 3G kom 4G, alltså den fjärde generationens mobilnät. 4:an i namnet låter meddela att kapaciteten på mobilnätet har ökat. För att ett mobilnät ska få kalla sig 4G måste det nämligen klara av en hastighet på 100 MB per sekund. 4G baserades på en helt ny sorts teknologi, vilket skiljde den från 3G.

Fördelarna med 4G är bland annat:

  • Riktigt snabb hastighet
  • Högre kapacitet än 3G
  • Många mobilleverantörer

4G fungerar även för mobilt bredband och ska kunna leverera en hastighet på upp till 1 GB per sekund. Om du använder en vanlig telefon kan du inte ringa på 4G, men vad gör det när nästan alla nu för tiden använder sig av just en mobiltelefon.

Det finns många mobilleverantörer som idag använder sig av 4G-nätet. En av nackdelarna med 4G att mobilnätet inte är lika utbyggt som 3G. Därmed kan inte alla landets användare få ta del av 4G.

Om 5G – framtidens mobilnät

När vi pratar om 5G är det inte ovanligt att det sker i samma mening som ”framtidens nät”. 5G är nämligen ett faktum, men det krävs en lång och kostsam utbyggnad av mobilnätet för att det ska kunna levereras. Den femte generationens mobilnät är uppföljaren till 4G och kommer ge en extrem kapacitetsförhöjning.

Det kommer finnas många fördelar med 5G-nätet, bland annat:

  • Riktigt hög hastighet, upp mot 10 GB/sek
  • Lägre fördröjningar
  • Möjliggör för Artificiell Intelligens

Hur snabbt 5G-nätet kommer bli och var nätets fokusområde kommer ligga vet vi ännu inte. Nätet är helt enkelt inte utbyggt än. Maxhastigheten tros dock kunna bli uppåt 10 GB per sekund, vilket är enormt snabbt.

5G kommer antagligen att användas till bland annat vidareutvecklingen av mobila bredband samt massiva anslutningar och uppkopplade saker (IoT).

Skillnader mellan de olika mobilnäten

Vi kan helt enkelt säga att de olika generationernas mobilnät alla är kompletteringar till och vidareutvecklingar av varandra. Dels används samma teknologi för de olika näten och dels tillämpas ny sådan. Alla mobilnäten är helt enkelt en blandning och alla används parallellt med varandra.

3G är grundnätet som är rejält utbyggt i hela Sverige och nästan alla har tillgång till det. 4G är ett nyare nät med mycket större kapacitet, framförallt för surf. Det är dock dyrt att bygga ut nätet så det är begränsat till vissa delar av landet.

5G kommer kräva nya mobiler

5G är framtidens nät som kommer bygga vidare på 4G. 4G används just nu i stor utsträckning i landet men det finns en efterfrågan på ännu större kapacitet, mer datamängd och högre hastigheter. Denna efterfrågan kommer dessutom öka ju fler mobilanvändare som finns i landet.

5G utvecklas just nu parallellt med 4G och är ännu ej aktuellt för mobilanvändare. När dagen kommer då du kan använda 5G:s mobilnät behöver du byta till en mobil som är anpassat till just detta nätet. 5G:s mobilnät spås dock vara nära. Förhoppningsvis kommer det komma redan under och byggas ut under 2021–2023. Det är dock en stor utmaning att byta nät. Detta då alla mobiltelefoner måste bytas ut, samt att det är en stor investering.

Vilket nät använder din mobiloperatör

Alla användare vill ha ett mobilnät som är snabbt och stabilt. Dessutom vill vi ha ett mobilnät som täcker hela landet och alla dess invånare. Ett bra mobilnät är en livlina ut till världen som vi inte är villiga att kompromissa med.

Det är mobilleverantörernas vilja att alltid leverera den bästa kvalitén som gör att mobilnäten byggs ut, förbättras och förnyas. Mobiloperatörerna delar nät med varandra och hjälps åt med utbyggnaden. Allt för att spara ner på kostnaderna och ge de svenska mobilanvändarna vad de vill ha. Tele3 och Telenor har till exempel slagit ihop sina påsar och samarbetat för att bygga ut sina mobilnät för såväl 4G som 5G.

Hallon däremot samarbetar med Tre, då de ägs av denna mobiloperatör. Därmed delar de på ett och samma nät. På samma sätt ägs Halebop av Telia och använder därmed Telias nät, ett mobilnät som är ett av landets mest välutbyggda.

3G och 4G används i stor utsträckning

Idag används både 3G och 4G i stor utsträckning och det märks inte allt för stor skillnad i användningen. Båda näten har numer bra hastighet och de tätbebyggda områdena har bra täckning för båda näten.

Om du själv vill se vilken täckning du har där du bor kan du kika på alla operatörernas hemsidor där de erbjuder täckningskartor. På de olika mobiloperatörernas hemsidor ser du dessutom vilka nät de använder sig av, vilken generation samt vilka hastigheter de kan erbjuda dig.

Visa kommentarerDölj kommentarer

Lämna en kommentar